Marec 2015

21.03.2015 21:23

Zaujímavý pacient sa nám objavil aj nedávno. Americký stafford, ktorý mal problémy zo zvracaním. Pri bežnom klinickom vyšetrení sme nezistili žiadne abnormality a tak sme sa rozhodli pre RTG vyšetrenie. Po podaní kontrastnej látky sa nám podarilo objaviť zaujímavý nález (obr.č.1) a po laparotomií sme už vedeli čo spôsobovalo zvracanie (obr.č.2)

  

  obr.č.1                                                              obr.č.2

Kontakt

MVDr. Branislav Chnúrik Palárikova 917 Čadca 022 01
IČO 42057701
reg.č.KVL SR 1501
0917 172 181
0907 851 577
branislavchnurik@gmail.com