December 2015

24.01.2016 16:48

 V decembri sme riešili skôr prípady hodné zimného obdobia, t.j.zlomené nohy, ruptúry kolených väzov. Zaujímavý bol prípad psíka, ktorý prišiel s fraktúrou prednej končatiny. Prípad bol o to zaujímavejší, že tú istú nožičku mal zlomenú aj pred cca 3 rokmi. Majiteľ žiaľ nenechal odstrániť osteosyntetický materiál po vyhojení pôvodnej zlomeniny a tak došlo k postupnému oslabovaniu takto tenkej kostičky, až došlo k opätovnej fraktúre. Našou úlohou bolo odstrániť pôvodnú platničku a nahradiť ju novou, ktorá nám zafixovala novú zlomeninu.