Február 2020

11.05.2020 20:52

 Vo februári bol najzaujímavejším pacientom mladý kocúr plemena Mainská Mývalia mačka. Maxík k nám prišiel s problémom, ktorý u neho pretrvával už neaký čas (viac ako týždeň). Jednalo sa o zvracanie, Maxík bol apatický, nejavil záujem o okolie. Kontrastným RTG vyšetrením sme zistili veľmi pomalú pasáž kontrastnej látky tráviacim traktom a bola navrhnutá revízia brušnej dutiny. Pri tomto zákroku sme objavili invagináciu tenkého čreva (obr.č.1) v dĺžke cca 5cm, nakoľko už nebolo možné črevo vytiahnuť do pôvodnej pozície, tak sme vykonali resekciu poškodenej časti tenkého čreva (obr.č.2) a sutúru (zošitie) zostávajúcich častí tenkého čreva (obr.č.3). Maxík sa po tomto zákroku pomerne rýchlo začal zotavovať, prestal zvracať a začal sa opäť hrať a zaujímať o okolie.

obr.č.1  obr.č.2 obr.č.3