Marec 2015

21.03.2015 21:23

Zaujímavý pacient sa nám objavil aj nedávno. Americký stafford, ktorý mal problémy zo zvracaním. Pri bežnom klinickom vyšetrení sme nezistili žiadne abnormality a tak sme sa rozhodli pre RTG vyšetrenie. Po podaní kontrastnej látky sa nám podarilo objaviť zaujímavý nález (obr.č.1) a po laparotomií sme už vedeli čo spôsobovalo zvracanie (obr.č.2)

  

  obr.č.1                                                              obr.č.2